مسترشنا | شیوه نوین آموزش شنا

مسترشنا، گروهی از مربیان شنا هستند که گرد هم جمع شده اند تا آموزش شنا را برای شما آسان و متفاوت نمایند. مربیان این گروه با روش هایی نوین به آموزش شنا می پردازند تا آموزش را برای شما جذاب، دوست داشتنی و قابل فهم گرداند .

حتما شما هم کلاس هایی شرکت نموده اید که بازدهی بسیار پایینی دارند و آن بدلیل این است که شما حس خوبی به کلاس ندارید و شیوه آموزش به گونه ای خسته کننده پیش می رود. کلاس آموزش شنا هم مستثنی نیست و البته تفاوت مربیان خوب و بد هم در شیوه بیان همین آموزش ها پدیدار می گردد. آموزش شنا از آشنایی با آب و برطرف شدن ترس ها آغاز و به شنا به اصلاح استیل و اصولی در قسمت عمیق استخر ختم می گردد. برای رسیدن از نقطه اول به نقطه نهایی ده ها شیوه آموزش و بیان وجود دارد که هر مربی روش خاص خودش را دارد.

در مسترشنا ما سعی بر آن داریم تا با شیوه های آموزشی استاندارد و با بیانی ساده به آموزش شنا بپردازیم تا فهم آن آسان و اجرای آن دوست داشتنی گردد. مسترشنا کار شما را برای پیدا کردن یک مربی کار درست آسان می کند. استخر محل آموزش را شما انتخاب می نمائید و یا نزدیک ترین استخر به شما پیشنهاد داده می شود تا مشکلات شما برای یادگیری شنا به حداقل برسد.

خوب بگذریم!! مسترشنا همانطور که بیان شد گروهی از مربیان هستند که گردهم آمده اند تا به آموزش شنا در سطح استخرهای تهران بپردازند پس ما یک آدرس ثابت و مشخص نداریم و شماره های تماس ثبات و سیار!! یا همان موبایل داریم تا همه جا برای ثبت نام کلاس آموزش شنا در دسترس باشیم. همچنین شما می توانید از طریق اینستاگرام ، تلگرام ، ربات تلگرام و فرم تماس با ما ؛ با مسترشنا در ارتباط باشید .